Pro Bussum/Bukbieb ontvangen cheque!

Bij de Rabobank in Laren waren alle subsidieaanvragers van het Coöperatiefonds Noord-Gooiland in spanning bij elkaar gekomen. Om meerdere Bukbiebs in het centrum van Bussum te kunnen plaatsen, had Pro Bussum een aanvraag ingediend. Doelstelling van De Bukbieb is het uitwisselen en delen van boeken binnen de gemeente Bussum en daarmee de sociale cohesie te vergroten. Tevens herinnert Pro Bussum er op deze manier aan dat het dorp een grote literaire traditie heeft. Het Coöperatiefonds heeft het initiatief warm ontvangen en beloond met een cheque van € 7.500,- Daarmee maken ze het mogelijk om op korte termijn de Bukbieb in Bussum te realiseren. We bedanken het Rabobank Coöperatiefonds voor de gulle gift en gaan samen met Pro Bussum aan de slag om van de pilot in Bussum een groot succes te maken.

Wordt vervolgd!

  <span class="blog-posted-in">Geplaatst in:</span><div class="blog-item-grid-item tag-blog-item-category blog-entry-tags">

  <div id='blog'>
    <span class='blog-read-more blog-back'>
      <a class='button' href="/blog">Terug</a>
    </span>
  </div>

</div>