Geef een boek... en neem een boek

Het uitwisselen en delen van boeken binnen een buurt of gemeenschap is kort gezegd het basisidee van de Bukbieb.

De Bukbieb is een klein kleurig bibliotheekje. De  lage ingang verklaart het eerste gedeelte van de naam. De Bukbieb komt het best tot zijn recht op een opvallende plek waar veel mensen komen, een winkelstraat, in het park of bij een gebouw zoals ziekenhuis, gemeentehuis, station, speeltuin enz. Het is een waardevolle plek waar uitwisseling van allerlei boeken plaatsvindt. Buurtbewoners zelf zijn samen verantwoordelijk voor de collectie en onderhoud van het kleine biebje.

De Bukbieb betekent een verrijking voor de (lokale) samenleving!