wat is de bukbieb
Hoe kom ik aan een Bukbieb
Sociale impact van de Bukbieb

Hoe kom ik aan een bukbieb in de buurt?

Hieronder een stappenplan om dat voor elkaar te krijgen.

Stap 1 Ga in jouw buurt de deuren langs en leg aan iedereen uit wat een Bukbieb is en wat hij kan doen voor de buurt. (Maak gebruik van bijgeleverd infomateriaal en handtekening-formulieren) Vraag aan enthousiaste buurtgenoten om de handtekeningenlijst te ondertekenen. Dit is een belangrijk onderdeel en zorgt voor draagvlak van het idee een ruilbibliotheekje te plaatsen.

Stap 2 Als je voldoende handtekeningen hebt verzameld (± 50-100) neem dan contact op met de gemeente of de wijkcoördinator van de gemeente. (Dit kan per gemeente verschillen) Bespreek met hun de wens van de wijk en hoe die verder uit te werken. Aangezien de Bukbieb in de openbare ruimte wordt geplaatst, moet de gemeente daar toestemming voor geven.

Stap 3 Sommige gemeenten hebben potjes om dit soort initiatieven te financieren. Bij andere gemeenten moet je zelf voor financiering zorgen. In dit laatste geval kan je lokale of landelijke fondsen aanschrijven. (Neem contact op met Info@bukbieb.nl voor tips en een voorbeeld subsidie aanvraag) Voor plaatsing van de Bukbieb en eventuele toestemming/vergunning moet je in overleg treden met de gemeente.

Stap 4 Heb je alles geregeld en zijn er fondsen, neem dan contact op met De Bukbieb. Er wordt dan bij de staalfabriek een Bukbieb besteld in de gewenste kleur. In samenwerking met een regionale sociale werkplaats zal de assemblage geregeld worden. Weten we wanneer de Bukbieb geplaatst wordt dan is het leuk om met de hele buurt een feestelijke opening van de Bukbieb te organiseren.

De Bukbieb wil je graag in elke stap van dit traject met raad en daad bijstaan. Bovenstaand stappenplan is onderdeel van een handig startpakket welke we je graag toesturen. 

Dus aarzel niet om contact met ons op te nemen. Wij helpen je graag

Lees verder: Bukbieb Drie Dubbel Sociaal