Ja, wij willen een bukbieb in onze buurt.

Stap 1 Ga in jouw buurt de deuren langs en leg aan iedereen uit wat een Bukbieb is en wat hij kan doen voor de buurt. (Maak gebruik van bijgeleverd infomateriaal) Vraag aan enthousiaste buurtgenoten om de handtekeningenlijst te ondertekenen. Dit is een belangerijk onderdeel. Het zorgt voor draagvlak van het idee een ruilbibliotheekje te plaatsen.

Stap 2
Als je voldoende handtekeningen hebt verzameld (± 50-100?) neem dan contact op met de gemeente of de wijkcoördinator van de gemeente. (Dit kan per gemeente verschillen) Bespreek met hun de wens van de wijk en hoe die verder uit te werken. Aangezien de Bukbieb in de openbare ruimte wordt geplaatst, moet de gemeente daar toestemming voor geven.

Stap 3
Sommige gemeenten hebben potjes om dit soort initiatieven te financieren. Bij andere gemeenten moet je zelf voor financiering zorgen. In dit laatste geval kan je lokale of landelijke fondsen aanschrijven. (Neem contact op met Info@bukbieb.nl voor tips en een voorbeeld subsidie aanvraag.) Voor plaatsing van de Bukbieb en eventuele toestemming/vergunning moet je in overleg treden met de gemeente.

Stap 4
Heb je alles geregeld en zijn er fondsen neem dan contact op met De Bukbieb. Er wordt dan bij de staalfabriek een Bukbieb besteld in de gewenste kleur. In samenwerking met een regionale sociale werkplaats zal de assemblage dan geregeld worden. Na onderling overleg zal er gewerkt worden volgens een planning zodat er een officiële opening van de ruilbibliotheek geregeld kan worden.

De Bukbieb wil je graag in elke stap van dit traject met raad en daad bijstaan, dus aarzel niet om contact met ons op te nemen. Wij helpen je graag.


download hier ons info-materiaal