wat is de bukbieb
Hoe kom ik aan een Bukbieb
Sociale impact van de Bukbieb

Drie dubbel sociaal

1. Sociale samenhang De kracht van de Bukbieb zit 'm in de versterking van sociale cohesie en gemeenschapszin: samen verantwoordelijk zijn en voelen voor de Bukbieb en het delen van leeservaringen en leesplezier. Een Bukbiebclub van buurtbewoners kan helpen om die doelstellingen te bereiken.

2. Duurzaam en delen Door de Bukbieb krijgen boeken een tweede, derde of vierde leven. Dat is mooi uit oogpunt van duurzaamheid. Het past ook prima in de trend van meer delen met elkaar; delen van ervaringen, ideeën en van producten!

3. Samenwerking Bij de productie van de Bukbieb is ook gezocht naar meerwaarde voor de samenleving. De assemblage gebeurt daarom bij sociale werkplaatsen door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De sociale werkplaatsen kunnen ook later een rol spelen bij het onderhoud van de geplaatste Bukbieb.

Heeft u een mooie locatie voor een Bukbieb? Laat het ons weten